TJUR RUSET 2011 THE MOVIE


Bjarne Koning hade med sig sin videokamera när han sprang Tjur Ruset 2011. Nedan kan du se hans video på tre och en halv minut som visar loppet inifrån.